Całkowita wartość projektu 165 435,00 zł

Efekt projektu

Efekty wdrożenia systemu informacyjno – komunikacyjnego w firmie to m.in.:

 1. Łatwość dostępu do danych – otwarty dostęp webowy do systemu IT, zmniejszenie czasu obsługi klientów i partnerów,
 2. Lepsza przejrzystość działania poprzez skoordynowanie kompletowania bazy wiedzy o firmie,
 3. Identyfikacja i minimalizacja błędów lub nieefektywnych działań, mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienie reklamacji,
 4. Wzrost wydajności pracy poprzez całkowite wykorzystanie zdolności produkcyjnych,
 5. Optymalizacja stanów magazynowych, redukcja kosztów stałych oraz zwiększanie przychodów,
 6. Dostosowane raportowania dla poszczególnych poziomów zarządzania,
 7. Lepszy i wyraźniejszy podział zadań pracowników,
 8. Łatwa kontrola wyników zatrudnionej kadry,
 9. Sprawniejsza obsługa klientów i szybsza reakcja na ich potrzeby,
 10. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 11. Elastyczność działania wyrażona w możliwości szybkiej reakcji na rynek,
 12. Wzrost wartości firmy

NASI PARTNERZY